Privacybeleid

-------------------- Gegevensbescherming --------------------

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon


1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.


1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Sibolab UG (beperkte aansprakelijkheid), Kastanienallee 4, 10435 Berlijn, Duitsland, Tel.: 0049 (0) 30 49500833, Fax: 0049 (0) 30 41209906 , e-mail: info@sibolab.de. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.


1.3 Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon), gebruikt deze website een SSL of TLS-codering. U kunt een versleutelde verbinding met de
r string "https://" en het slotherken het symbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website
Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die u
Browser verzonden naar onze server (zogenaamde "server-logboek bestanden"). Als u onze website bezoekt bellen, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:
- Onze website bezocht
- Datum en tijd op het moment van toegang
- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
- Bron / referentie van waaruit u op de pagina kwam
- Browser gebruikt
- Gebruikt besturingssysteem
- Gebruikt IP-adres (indien nodig: in anonieme vorm)
De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) hosting
Hosting via Shopify
Wij gebruiken het winkelsysteem van de dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-
2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify"), at Doeleinden van hosting en de presentatie van de online shop op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers verwerkt door Shopify. Als onderdeel van de bovengenoemde Shopify-services kunnen gegevens ook worden verwerkt als onderdeel van verdere verwerking namens Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA ) Inc .of Shopify (VS) Inc. In het geval van de overdracht van gegevens aan Shopify Inc. in Canada, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify is beschikbaar op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz

Verdere verwerking op andere dan de door Shopify genoemde servers vindt alleen plaats binnen het hieronder gecommuniceerde kader.

4) cookies
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en zorgen ervoor dat uw browser bij een volgend bezoek wordt herkend (zogenaamde permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken deze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. De duur van de respectieve cookie-opslag vindt u in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.
In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtuele winkelwagen voor een later bezoek aan de website). Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG in het geval dat toestemming is gegeven of in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG om onze legitieme belangen te beschermen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het sitebezoek.
Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit staat beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-allow-and-dispose
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/latest/web-preferences/#cookies
Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

5) neem contact met ons op
Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail), worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens bij het gebruik van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw aanvraag te beantwoorden of om contact op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. Uw gegevens worden verwijderd zodra uw aanvraag is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn die dit tegenspreken.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractafwikkeling Conform artikel 6, lid 1, onder b AVG, worden persoonlijke gegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt om een ​​contract uit te voeren of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om de overeenkomst af te handelen. Na voltooiing van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens met betrekking tot fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of behoudt zich het recht voor om verder gegevensgebruik toegestaan ​​door de wet van onze kant te worden.

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking
7.1 Voor het verwerken van uw bestelling werken wij samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze dienstverleners in overeenstemming met de volgende informatie.
De door ons verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan het transportbedrijf dat belast is met de levering als onderdeel van het contract, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de bevoegde kredietinstelling als onderdeel van het betalingsproces, voor zover dit noodzakelijk is voor het betalingsproces. Indien er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u dit hieronder expliciet meedelen. De wettelijke basis voor de doorgifte van gegevens is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.
7.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)
- Apple Betalen
Als u de Apple Pay-betaalmethode kiest van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, de betaling wordt verwerkt via die "Apple Betalen"-Functie van uw apparaat met iOS, watchOS of macOS door het debiteren van een betaalkaart waarop "Apple Pay" is opgeslagen. Apple Pay gebruikt beveiligingsfuncties ingebouwd in de hardware en software van uw apparaat om uw transacties te beschermen. Voor het vrijgeven van een betaling is dus de input een vooraf door u gedefinieerde code en verificatie met behulp van de "Face ID"- Of "TouchID" - functie van uw eindapparaat is vereist.

Ten behoeve van de betalingsverwerking wordt de informatie die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling, in versleutelde vorm naar Apple verzonden. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarspecifieke sleutel voordat de gegevens naar de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart worden gestuurd om de betaling uit te voeren. De encryptie zorgt ervoor dat alleen de website waar de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betaalgegevens. Nadat de betaling is uitgevoerd, stuurt Apple het accountnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke dynamische beveiligingscode naar de oorspronkelijke website om te bevestigen dat de betaling is geslaagd.

Als persoonsgegevens worden verwerkt in de beschreven overdrachten, vindt de verwerking uitsluitend plaats met het oog op de verwerking van betalingen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.
Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, waaronder het geschatte aankoopbedrag, de datum en tijd en of de transactie succesvol is afgerond. De anonimisering sluit elke persoonlijke verwijzing volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om te verbeteren
"Apple Pay" en andere Apple-Producten en diensten.
Wanneer u Apple Pay op iPhone of Apple Watch gebruikt om een ​​aankoop via Safari op Mac te voltooien, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een gecodeerd kanaal op de servers van Apple. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat dat u persoonlijk identificeert. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar Wallet & Apple Pay en schakel Betalingen toestaan ​​op Mac uit.
Meer informatie over gegevensbescherming bij Apple Pay is te vinden op het volgende internetadres: https://support.apple.com/de-de/HT203027
Klarna
Als een Klarna-betalingsservice is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm,
Zweden (hierna "Klarna"). Om de betaling te kunnen verwerkenn Uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) evenals gegevens met betrekking tot de bestelling (bijvoorbeeld factuurbedrag, artikel, soort levering) aan Klarna ten behoeve van identiteits- en kredietwaardigheidscontroles, op voorwaarde dat u hiermee tijdens het bestelproces uitdrukkelijk hebt ingestemd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. Hier kunt u zien naar welke kredietbureaus uw gegevens kunnen worden doorgestuurd: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (dus -scorewaarden genoemd). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor contractuele betalingsverwerking.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's regelgeving inzake gegevensbescherming voor betrokkenen in Duitsland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms /0/de_de/privacy of voor Betrokkenen gevestigd in Oostenrijk https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy worden behandeld.

- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of
- indien aangeboden - "Aankoop op rekening" of "Gespreid betalen" via PayPal geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal") als onderdeel van de betalingsverwerking. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG en alleen voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor om de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of
- indien aangeboden - "Aankoop op rekening" of "Betaling in termijnen" via PayPal Het uitvoeren van een kredietcheck. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling om te beslissen of de respectieve betalingsmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Meer informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit nodig is voor contractuele betalingsverwerking. - ONMIDDELLIJK
Als u de betalingsmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de Betalingsdienstverlener SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (im Hierna "ONMIDDELLIJK"), waarnaar wij uw hebben gecommuniceerd tijdens het bestelproces Informatie doorgeven samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van SOFORT vindt u op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

8) rechten van de betrokken persoon

8.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (rechten op informatie en tussenkomst) ten opzichte van de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder zullen informeren:

- Recht op informatie overeenkomstig artikel 15 AVG: u hebt met name recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens werd of zal worden bekendgemaakt geplande bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons van u verzameld, het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van dergelijke verwerking, evenals uw recht op informatie, dat wordt gegarandeerd volgens Art 46 DSGVO bij doorsturen Ih re gegevens bestaan ​​in derde landen;

- Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG: u heeft het recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;
- Recht op verwijdering in overeenstemming met artikel 17 AVG: u hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens als aan de vereisten van artikel 17, lid 1 AVG is voldaan. Dit recht is echter met name niet van toepassing als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

- Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG: U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, als u weigert te wissen uw gegevens vanwege ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens als u uw gegevens nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u een bezwaarschrift hebt ingediend bezwaar om redenen van uw specifieke situatie, zolang het nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen prevaleren;

- Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 AVG: als u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke heeft ingeroepen, is hij verplicht om alle ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn bekendgemaakt, hiervan op de hoogte te stellen correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen, voor zover dit technisch haalbaar is;

- Recht om verleende toestemming in te trekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG: u hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens op elk moment in te trekken

intrekken voor de toekomst. Bij herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan het moment van intrekking;

- Recht om een ​​klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u - onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel - het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit , met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

8.2 RECHT VAN BEZWAAR
INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN EEN AFWEGING VAN BELANGEN IN ONZE VROEGERE RECHTMATIGE BELANGEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM MET TOEKOMSTIGE REDENEN VOORTVLOEIENDE UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE VOORTVLOEIENDE REDENEN TEGEN DEZE VERWERKING BEZWAAR TE MAKEN.
ALS U UITOEFENING MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, STOPPEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. VERDERE VERWERKING BLIJFT ECHTER VOORBEHOUDEN INDIEN WE UITGEBREIDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN KRIJGEN, OF ALS DE VERWERKING IS VOOR DE CERTIFICERING, UITOEFENING OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE CLAIMS. ALS UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE DOELEINDEN VAN DERGELIJKE RECLAME. U KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
GEBRUIK VAN UW RAMPENRECHT, WIJ BEËINDIGEN DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE AANVAARDING.

9) Artikel 9 AVG verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens

(1) De verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond blijken, evenals de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het doel een natuurlijke persoon uniek te identificeren, gegevens over gezondheid of seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon is verboden.

(2) Lid 1 is niet van toepassing in de volgende gevallen:
a) De betrokkene heeft uitdrukkelijk ingestemd met de verwerking van genoemde persoonsgegevens voor een of meer gespecificeerde doeleinden, tenzij het recht van de Unie of de lidstaat verbiedt dat het verbod in lid 1 wordt opgeheven door de toestemming van de betrokkene.

10) Duur van opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectievelijke rechtsgrondslag, het verwerkingsdoel en - waar relevant - bovendien op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).
Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.
Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op basis van artikel 6, lid 1, onder b) AVG, worden deze gegevens routinematig verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn, op voorwaarde dat er geen langer nodig is om een ​​contract uit te voeren of te initiëren en/of we hebben geen legitiem belang bij verdere opslag.
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar uitoefent op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG, tenzij we dwingende redenen kunnen aanvoeren. bescherming voor verwerking die zwaarder weegt dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uit hoofde van artikel 21, lid 2 AVG uitoefent.
Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.