Voorwaarden

Algemene voorwaarden met klantinformatie


Inhoudsopgave
------------------
1. Omvang
2. conclusie
3. opname
4. Prijzen en betaling
5. Leveringsvoorwaarden
6. Eigentumsvorbehalt
7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
8. Toepasselijk recht
9. jurisdictie
10. Alternatieve geschillenbeslechting


1) Scope
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Sibolab UG (beperkte aansprakelijkheid) (hierna "verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant") sluit met de verkoper met met betrekking tot de goederen van de verkoper die in zijn online winkel worden gepresenteerd. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hiermee tegengesproken, tenzij iets anders is overeengekomen.
1.2 Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn.
1.3 Ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Conclusie
2.1 De productomschrijvingen in de online winkel van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een ​​bindend aanbod door de klant te doen.
2.2 De klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier dat geïntegreerd is in de online shop van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt. Verder kan de klant het aanbod ook per e-mail, fax, post of telefoon aan de verkoper doen.
2.3 De verkoper die de klant kan binnen vijf dagen duren,
- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of
- door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de toegang van de goederen tot de klant doorslaggevend is, of
- door het stellen van de klant na de levering van zijn bestelling te betalen.
Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots start am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, dus vergulde sterften als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.
2.4 Als u een door PayPal aangeboden betalingsmethode selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal" ), onder de geldigheid van PayPal - Gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, kan worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant betaalt met een door PayPal aangeboden betaalmethode die kan worden geselecteerd in het online bestelproces, verklaart de verkoper al akkoord te gaan met het aanbod van de klant op het moment dat de klant op de knop klikt die het bestelproces voltooit.
2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de contracttekst opgeslagen door de verkoper nadat het contract is gesloten en naar de klant verzonden in tekstvorm (bijv. E-mail, fax of brief) nadat de bestelling is verzonden. De verkoper zal de contracttekst niet verder toegankelijk maken. Als de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online winkel van de verkoper voordat hij zijn bestelling indient, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen de klant deze gratis opvragen via zijn wachtwoordbeveiligde gebruikersaccount, met vermelding van de bijbehorende inloggegevens.
2.6 Alvorens een bindende bestelling in te dienen via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm aandachtig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer als onderdeel van het elektronische bestelproces corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces voltooit.
2.7 Duits en Engels zijn beschikbaar voor het sluiten van het contract.
2.8 Orderverwerking en contact opnemen gebeurt meestal via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de orderverwerking juist is, zodat op dit adres de door de verkoper verzonden e-mails kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met de orderverwerking, kunnen worden afgeleverd.

3) Terugtrekking
3.1 Consumenten hebben over het algemeen recht op een herroepingsrecht.
3.2 Meer informatie over het recht op annulering is te vinden in het annuleringsbeleid van de verkoper.

4) Prijzen en betaling
4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totale prijzen inclusief de wettelijke btw. Indien van toepassing, worden extra leverings- en verzendkosten afzonderlijk vermeld in de betreffende productbeschrijving.
4.2 In het geval van leveringen aan landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant zijn. Deze omvatten bijvoorbeeld kosten voor de overdracht van geld door kredietinstellingen (bijvoorbeeld overdrachtskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijvoorbeeld douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook ontstaan ​​met betrekking tot de overboeking als de levering niet plaatsvindt naar een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling uitvoert vanuit een land buiten de Europese Unie.
4.3 De betalingsoptie (s) worden aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper.
4.4 Als de betaalmethode "SOFORT" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben geactiveerd voor deelname aan "SOFORT", zich dienovereenkomstig identificeren tijdens het betalingsproces en de betalingsinstructie bevestigen aan "SOFORT". De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd door "SOFORT" en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer informatie over de betaalmethode "SOFORT" kan de klant op internet opvragen via https://www.klarna.com/sofort/.
4.5 Als u een betalingsmethode selecteert die wordt aangeboden door de betalingsdienst "Klarna", wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Meer informatie en de algemene voorwaarden van Klarna zijn te vinden in de betalingsinformatie van de verkoper, die kan worden bekeken op het volgende internetadres:
https://sibolab.de/pages/zahlungsweisen

5) Verzendkosten
5.1 Indien de verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, zal de levering plaatsvinden binnen het door de verkoper opgegeven leveringsgebied op het door de klant opgegeven leveringsadres, tenzij anders is overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres bepalend.
5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt ​​de klant de redelijke kosten die de verkoper heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de verzendkosten als de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Voor de retourkosten, indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent, zijn de bepalingen van het annuleringsbeleid van de verkoper van toepassing.
5.3 Indien de klant handelt als ondernemer, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper het artikel heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het vervoer de zending uit. Indien de klant als consument handelt, gaat het risico van onopzettelijk verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen pas over wanneer de goederen worden overhandigd aan de klant of een persoon die bevoegd is om ze in ontvangst te nemen. In afwijking hiervan gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen ook over op de klant voor consumenten zodra de verkoper het artikel heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending, indien de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending met de uitvoering opdracht heeft gegeven en de verkoper deze persoon of instelling niet eerder aan de klant had genoemd.
5.4 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit het contract in geval van onjuiste of ongepaste levering aan zichzelf. Dit geldt alleen in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en met de nodige zorgvuldigheid een specifieke afdekkingstransactie heeft afgesloten met de leverancier. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In het geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de vergoeding onmiddellijk terugbetaald.
5.5 Afhalen door de klant is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud
Als de verkoper vooraf van tevoren beschikt, behoudt hij de afgifte van de geleverde goederen tot volle betaling van de te betalen aankoopprijs.

7) Mängelhaftung (Gewährleistung)
7.1 Tenzij anders vermeld in de volgende voorschriften, is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. In afwijking hiervan geldt voor overeenkomsten tot levering van goederen:
7.2 Indien de klant optreedt als ondernemer,
- de verkoper heeft de keuze van het type aanvullende prestatie;
- bij nieuwe goederen bedraagt ​​de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
- in het geval van gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten;
- de verjaringstermijn begint niet opnieuw als in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering plaatsvindt.
7.3 De hierboven genoemde beperkingen van aansprakelijkheid en verkortingen van termijnen zijn niet van toepassing
- voor schadeclaims en onkostenvergoedingen door de klant,
- in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen,
- voor goederen die voor een gebouw zijn gebruikt in overeenstemming met hun gebruikelijke bestemming en die de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
- voor elke bestaande verplichting van de verkoper om updates voor digitale producten te verstrekken, in het geval van contracten voor de levering van goederen met digitale elementen.
7.4 Daarnaast geldt voor ondernemers dat de wettelijke verjaringstermijnen voor een eventueel bestaand wettelijk verhaalsrecht onverlet blijven.
7.5 Als de klant handelt als handelaar in de zin van § 1 HGB, is hij onderworpen aan de commerciële verplichting om gebreken te onderzoeken en te melden volgens § 377 HGB. Indien de klant de aldaar geregelde meldingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.
7.6 Indien de klant als consument handelt, wordt hij verzocht bij de bezorger te klagen over geleverde zaken met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Toepasselijk recht
Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

9) Jurisdictie
Als de klant een handelaar, rechtspersoon van publiek recht of publiekrechtelijk speciaal fonds op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland gevestigde, de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is het bedrijf van de verkoper. Als de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd, is het bedrijf van de verkoper bij uitsluiting bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, indien de overeenkomst of vorderingen uit hoofde van de overeenkomst van de handel van de klant of beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. In de bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter in elk geval het recht om de rechtbank te bellen in de vestigingsplaats van de klant.

10) Alternatieve geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, a denen ein Verbraucher beteiligt ist.