Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoudsopgave

 1. Omvang
 2. conclusie
 3. Herroeping
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Mängelhaftung (Gewährleistung)
 8. Toepasselijk recht
 9. jurisdictie
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Scope

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Sibolab UG (beperkte aansprakelijkheid) (hierna "verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant") met de verkoper met betrekking tot de verkoper sluit de getoonde goederen in zijn online winkel. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn. Een ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.

2) Conclusie

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een ​​bindend aanbod van de klant te doen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in de winkelwagen door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook telefonisch, per fax, per e-mail of per post bij de verkoper indienen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door toezending van de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling of een orderbevestiging schriftelijk (per fax of e-mail), en de omvang van de orderbevestiging aan de klant is relevant, of
 • Door de bestelde goederen aan de klant te leveren, voor zover de toegang van de goederen naar de klant relevant is, of
 • door na de levering van zijn bestelling, instrueert hij de klant te betalen.

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots start am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, dus vergulde sterften als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.

2.4 Bei Auswahl einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden: „PayPal“), under Geltung der PayPal- Nutzungsbedingungen, einsehbar unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oder - falls of Kunde nicht over ein PayPal-Konto verfügt - under Geltung der Bedingungen for Zahlungen ohne PayPal-Konto, einsehbar naar https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Zahlt der Kunde mittels einer in Online-Bestellvorgang auswählbaren von PayPal angebotenen Zahlungsart, erklärt of Angebots of Kunden in de Zeitpunkt, in de Kunde of the Bestellvorgang abschließ Button anklickt.

2.5 Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellerformular des Verkäufers wird der Vertragstext of the Vertragsschluss vom Verkäufer gespeichert and dem Kunden nach Absendung von Dessen Bestellung in Textform (z. B. E-Mail, Fax of Short) übermittelt. Eine darüber hinausgehende Zugänglichmachung des Vertragstextes durch den Verkäufer erfolgt nicht.

2.6 Voordat de bestelling bindend wordt ingediend via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel om invoerfouten beter te herkennen kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer als onderdeel van het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.7 De Duitse en Engelse taal zijn beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.8 Orderverwerking en contact worden meestal uitgevoerd via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor het verwerken van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn aangesteld om de bestelling te verwerken, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Terugtrekking

3.1 Consumenten hebben doorgaans een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het annuleringsbeleid van de verkoper.

4) Prijzen en betaling

4.1 Tenzij anders vermeld in de productomschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen er extra kosten ontstaan ​​waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen. Deze omvatten bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld via kredietinstellingen (bijv. Overboekingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. Douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met het overmaken van geld als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsmogelijkheid (en) worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper.

4.4 Als de betaalmethode "SOFORT" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben die is geactiveerd voor deelname aan "SOFORT", zich dienovereenkomstig identificeren tijdens het betalingsproces en de betalingsinstructie bevestigen aan "SOFORT". De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd door "SOFORT" en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer informatie over de betaalmethode "SOFORT" kan de klant op internet opvragen via https://www.klarna.com/sofort/.

4.5 Als u een betalingsmethode selecteert die wordt aangeboden door de betalingsdienst "Klarna", wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Meer informatie en de algemene voorwaarden van Klarna zijn te vinden in de betalingsinformatie van de verkoper, die kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

https://sibolab.de/pages/zahlungsweisen

5) Verzendkosten

5.1 De levering van goederen vindt plaats op de verzendroute naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend.

5.2 Als de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt ​​de klant de redelijke kosten die de verkoper heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de verzendkosten als de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Voor de retourkosten, als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de bepalingen in het annuleringsbeleid van de verkoper van toepassing.

5.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich uit het contract terug te trekken in geval van foutieve of ongepaste zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke afdekkingstransactie met de leverancier heeft afgesloten. De verkoper zal al het mogelijke doen om de goederen aan te schaffen. In het geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.

5.4 Selbstabholung is aus logistischen Gründen nicht möglich.

6) Eigendomsvoorbehoud

Als de verkoper vooraf van tevoren beschikt, behoudt hij de afgifte van de geleverde goederen tot volle betaling van de te betalen aankoopprijs.

7) Mängelhaftung (Gewährleistung)

7.1 Als het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten van toepassing.

7.2 Indien de klant optreedt als consument, wordt hij verzocht om bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Toepasselijk recht

Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

9) Jurisdictie

Als de klant een handelaar, rechtspersoon van publiek recht of publiekrechtelijk speciaal fonds op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland gevestigde, de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is het bedrijf van de verkoper. Als de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd, is het bedrijf van de verkoper bij uitsluiting bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, indien de overeenkomst of vorderingen uit hoofde van de overeenkomst van de handel van de klant of beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. In de bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter in elk geval het recht om de rechtbank te bellen in de vestigingsplaats van de klant.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, a denen ein Verbraucher beteiligt ist.

10.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.