Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoudsopgave

1. Omvang
2. conclusie
3. opname
4. Prijzen en betaling
5. Leveringsvoorwaarden
6. Eigentumsvorbehalt
7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
8. Toepasselijk recht
9. jurisdictie
10. Alternatieve geschillenbeslechting


1) Scope


1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Sibolab UG (beperkte aansprakelijkheid) (hierna "verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant") met de verkoper aangaat met betrekking tot de gedateerde Verkoper in zijn online winkel. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij afgewezen, tenzij anders overeengekomen.


1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die grotendeels niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit. Ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap dat handelt in het kader van een juridische transactie in de uitoefening van zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.

2) Conclusie


2.1 De productomschrijvingen in de online winkel van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een ​​bindend aanbod door de klant te doen.


2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in de winkelwagen door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten.


2.3 De verkoper die de klant kan binnen vijf dagen duren,
- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of
- door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de toegang van de goederen tot de klant doorslaggevend is, of
- door het stellen van de klant na de levering van zijn bestelling te betalen.
Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots start am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, dus vergulde sterften als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.


2.4 Als u een door PayPal aangeboden betalingsmethode kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van PayPal - Gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de klant geen PayPal-rekening heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, kan worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant betaalt met een door PayPal aangeboden betaalmethode die kan worden geselecteerd in het online bestelproces, verklaart de verkoper al akkoord te gaan met het aanbod van de klant op het moment dat de klant op de knop klikt om het bestelproces te voltooien.


2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen nadat het contract is gesloten en in tekstvorm (bijv. E-mail, fax of brief) naar de klant gestuurd nadat zijn bestelling is verzonden. Een verdere bepaling van de contracttekst door de verkoper vindt niet plaats.


2.6 Vóór de bindende verzending van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor het beter detecteren van invoerfouten kan de zoomfunctie van de browser zijn, die wordt gebruikt om de weergave op het scherm te vergroten. De klant kan zijn invoer corrigeren als onderdeel van het elektronische bestelproces met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces afsluit.


2.7 voor het contract is uitsluitend bestemd voor de Duitse taal.


2.8 Orderverwerking en contact opnemen gebeurt meestal via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de orderverwerking juist is, zodat op dit adres de door de verkoper verzonden e-mails kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met de orderverwerking, kunnen worden afgeleverd.

3) Terugtrekking


3.1 Consumenten hebben over het algemeen recht op een herroepingsrecht.


3.2 Meer informatie over het recht op annulering is te vinden in het annuleringsbeleid van de verkoper.

4) Prijzen en betaling


4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totale prijzen inclusief de wettelijke btw. Indien van toepassing, worden extra leverings- en verzendkosten afzonderlijk vermeld in de betreffende productbeschrijving.


4.2 In het geval van leveringen aan landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant zijn. Deze omvatten bijvoorbeeld kosten voor de overdracht van geld door kredietinstellingen (bijvoorbeeld overdrachtskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijvoorbeeld douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook ontstaan ​​met betrekking tot de overboeking als de levering niet plaatsvindt naar een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling uitvoert vanuit een land buiten de Europese Unie.


4.3 De betalingsoptie (s) worden aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper.


4.4 Als u een van de betalingsmethoden kiest die worden aangeboden door de betalingsdienst "Shopify Payments", wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De individuele betaalmethoden die worden aangeboden via Shopify Payments worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper. Voor het afhandelen van betalingen kan Stripe gebruik maken van andere betaaldiensten, waarvoor mogelijk bijzondere betalingsvoorwaarden gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify Payments" is beschikbaar op internet op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

5) Verzendkosten


5.1 Levering van goederen vindt plaats op de verzendroute naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend.


5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt ​​de klant de redelijke kosten die de verkoper heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de verzendkosten als de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Voor de retourkosten, indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent, zijn de bepalingen van het annuleringsbeleid van de verkoper van toepassing.


5.3 Afhalen door de klant is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud
Als de verkoper vooraf van tevoren beschikt, behoudt hij de afgifte van de geleverde goederen tot volle betaling van de te betalen aankoopprijs.

7) Mängelhaftung (Gewährleistung)


7.1 Als het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten van toepassing.


7.2 De klant wordt gevraagd om bij de bezorger een klacht in te dienen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant niet voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele claims voor gebreken.

8) Toepasselijk recht


Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

9) Jurisdictie


Als de klant een handelaar, rechtspersoon van publiek recht of publiekrechtelijk speciaal fonds op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland gevestigde, de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is het bedrijf van de verkoper. Als de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd, is het bedrijf van de verkoper bij uitsluiting bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, indien de overeenkomst of vorderingen uit hoofde van de overeenkomst van de handel van de klant of beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. In de bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter in elk geval het recht om de rechtbank te bellen in de vestigingsplaats van de klant.

10) Alternatieve geschillenbeslechting


10.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, a denen ein Verbraucher beteiligt ist.


10.2 De verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.